Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Про журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів»

Журнал «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеської національної академії харчових технологій та продовжує щорічно проводитися. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ №15895-4367Р від 16.10.2009 р.

Науково-періодичне видання «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» включено до Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600) Посилання

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Відсутня плата за публікацію

Попередня сторінка на Open Journal Systems

Поточна сторінка на Open Journal Systems

Підтримка: Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ Link

Теми журналу

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених". Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).