Automation technological and business - processes

ISSN-print:2312-3125
ISSN-online:2312-931X
ISO:26324:2012

Редколегія

Головний редактор

Артеменко Сергій Вікторович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-1398-1472
SCOPUS ID: 24337331300

Почесний науковий консультант

Хобін В.А.
д.т.н., проф. (Одеса) Одеська національна академія харчових технологій Завідуючий кафедрою Автоматизації виробничих процесів
ORCID: 0000-0003-0238-8371
SCOPUS ID: 6506161744
E-mail: khobin@onaft.edu.ua

Заступник головного редактора

Єгоров В.Б.
к.т.н. (Одеса) Одеська національна академія харчових технологій Науковий керівник науково-дослідної лабораторії Мехатроніки та робототехніки
ORCID: 0000-0003-4699-834X

Відповідальний редактор

Тітлова О.О.
к.т.н. (Одеса) Одеська національна академія харчових технологій Декан факультету автоматизації електромеханіки, комп’ютерних систем та управління
E-mail: titlova@ukr.net

Редакційна колегія

Apostolos Korlos

SCOPUS ID: 6504658718
Дорофєєв Юрій Іванович
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
ORCID: 0000-0002-7964-1286
SCOPUS ID: 55858189100
Жученко А. І.
проф. (Київ, Україна) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Завідуючий кафедрою автоматизації хімічних виробництв
SCOPUS ID:  57190400873
Кіріченко Людмила Олегівна
доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
ORCID: 0000-0002-2780-7993
SCOPUS ID: 47861221700
Князєва Ніна Олексіївна
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії, Одеська національна академія харчових технологій, Україна
ORCID: 0000-0002-1523-6775
SCOPUS ID: 57189322667
Коновенко Н.Г
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики ОНАХТ, (Україна, Одеса)
ORCID: 0000-0002-8631-0688
SCOPUS ID: 26027059000
Котлік С.В.
доц. (Одеса, Україна) Одеська Національна академія харчових технологій, декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки
ORCID: 0000-0001-5365-1200
Монтік П.М.
проф. (Одеса, Україна) Одеська Національна академія харчових технологій, завідуючий кафедрою електромеханіки
ORCID: 0000-0002-7904-7850
SCOPUS ID: 6506755920
Плотніков Валерій Михайлович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, Одеська національна академія харчових технологій, України
ORCID: 0000-0001-9000-2568
Радівілова Тамара Анатоліївна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
ORCID: 0000-0001-5975-0269
SCOPUS ID: 24484091300
Тимченко Віктор Леонідович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
ORCID: 0000-0003-4259-3919
SCOPUS ID: 43761604400

Технічний редактор

Козуб Оксана Олегівна
бібліотекар 2 категорії науково-технічної бібліотеки Одеська національна академія харчових технологій (Одесса)
ORCID: 0000-0002-0481-9203
E-mail: oksana.olegovna.kozub@gmail.com