Automation technological and business - processes

ISSN-online: 2312-931X
ISSN-print: 2312-3125
ISO: 26324:2012
english_language russian_language ukranian_language

Article

НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0: ІНТЕГРАЦІЯ ІСНУЮЧИХ АСУТП З ХМАРНИМИ СЕРВІСАМИ

DOI: 10.15673/atbp.v10i1.878 (ukr)


  • А. В. Шишак
  • О. М. Пупена

Abstract | Full Text: Сучасний світ прямує в напрямку побудови гнучкого виробництва, яке передбачає задоволення потреб кожного клієнта, виготовлення якісного продукту, високоефективне використання всіх ресурсів підприємства. Під час дослідження, результати якого наведені у статті, було розглянуто моделі архітектур Індустрії 4.0, які передбачають задоволення принципів побудови ефективного виробництва. Детально був проведений аналіз німецької моделі Reference architecture model for Industrie 4.0. Її основною ідеєю є представлення всіх активів підприємства у вигляді кібер-фізичних систем та забезпечення можливості комунікації із зовнішнім світом, усуваючи при цьому власні кордони для встановлення зв’язку з активами інших підприємств. Модель передбачає наявність єдиної, сумісної для всіх учасників, мережі. Як механізм інтеграції всіх компонентів було визначено необхідність застосування хмарних технологій. Тому метою роботи освітленої у статті було дослідження шляхів інтеграції існуючих АСУТП з урахуванням їх реалізацій у вигляді SCADA-програм та програмованих логічних контролерів, із хмарною платформою. З метою задоволення вимог моделі Індустрії 4.0 були запропоновані конкретні варіанти реалізації передачі історичних даних та даних реального часу зі SCADA-програм та програмованих логічних контролерів у хмару Microsoft Azure, при чому використовувалися її служби: IoT Hub, Service Bus, Azure SQL Database. Дослідження включало аналіз найбільш поширених комунікаційних можливостей SCADA-програм, аналіз існуючих хмарних платформ користувацького та промислового спрямування, вибір конкретної хмарної платформи та дослідження служб, які вона надає, пошук шляхів інтеграції SCADA-програм та програмованих логічних контролерів з обраною хмарною платформою, використовуючи попередній аналіз, подібні рішення та існуючі додаткові ресурси

Keywords:

  • Індустрія 4.0, промисловий інтернет речей, SCADA-програма, PLC, хмарна платформа, інтеграція, OPC UA, програмний шлюз, апаратний шлюз.