Automation technological and business - processes

ISSN-online: 2312-931X
ISSN-print: 2312-3125
ISO: 26324:2012

Article

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБІГРІВАННЯ ПІДЛОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ

DOI: 10.15673/2312-3125.24/2015.56336 (ukr)


  • І. В. Сиротюк

Abstract | Full Text: Розглянуто спосіб обігрівання підлоги з використанням теплового насосу. Були отримані передатні функції каналів об’єкту управління та побудовано базову структуру САР з ПІД-регуляторами в кожному каналі. Запропоновано реалізацію САР підвищеної динамічної точності, а саме каскадної у контурі регулювання температури перегріву холодоагенту у випарнику теплового насосу, проміжною точкою якої є поточне значення тиску холодоагенту у випарнику теплового насосу. Вимірювання та підтримання тиску холодоагенту у випарнику теплового насосу є необхідним через достатньо велику інерційність температури перегріву холодоагенту, що призводить до різкого зниження динамічної точності САР. Було розроблено ескізи проектної документації зі схемами автоматизації, підключень та живлення для контролерів двох різних фірм: Fastwell та SIEMENS. Також була передбачена розробка ескізів проектної документації монтажної схеми щита керування для оператора-технолога на базі контролера фірми SIEMENS. Для випадку, коли присутня можливість використання сенсорної панелі для АРМ оператора-технолога була забезпечена програмна реалізація дистанційного керування процесом обігрівання підлоги у вигляді SCADA- системи з використанням середовища програмування контролерів Siemens Simatic Step7 та середовища для створення людино-машинного інтерфейсу Simatic WinCC Flexible для контролерів сімейства Simatic S7-300, що передбачає набагато більше можливостей для оператора-технолога у ході керування процесом. Подібне АРМ було розроблене і для контролерів сімейства Fastwell IO з використанням середовища програмування контролерів CoDeSys, яка в свою чергу передбачає у собі і програмну реалізацію дистанційного керування процесом, і реалізацію людино-машинного інтерфейсу.

Keywords:

  • Управління
  • тепла підлога
  • тепловий насос
  • АРМ оператора-технолога


>