Automation technological and business - processes

ISSN-online: 2312-931X
ISSN-print: 2312-3125
ISO: 26324:2012

Article

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ УСТАНОВКИ ПІДГОТОВКИ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ

DOI: 10.15673/2312-3125.24/2015.56335 (ukr)


  • Ю. В. Барліт

Abstract | Full Text: В статті розроблена багатовимірна математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу в технологічному процесі виробництва карбаміду. Показана актуальність та проведено обґрунтування необхідності розробки нової математичної моделі. Наведена технологічна схема установки та основні параметри апаратури. Розроблена багатовимірна модель має три параметри, що вимірюються та три керуючі впливи. Наведена параметрична схема математичної моделі та диференційні рівняння апаратів технологічної установки. Результати роботи можуть бути використані при розробці нових систем автоматичного керування технологічною установкою.

Keywords:

  • Карбамід
  • вуглекислий газ
  • математична модель
  • динаміка
  • багатовимірна


>