Automation technological and business - processes

ISSN-online: 2312-931X
ISSN-print: 2312-3125
ISO: 26324:2012

Article

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК РОЗГАЛУЖЕНО- ЦИКЛІЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

DOI: 10.15673/2312-3125.24/2015.56333 (ukr)


  • В. М. Дубовой
  • І. В. Пилипенко

Abstract | Full Text: В статті розглянуто процес тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічний технологічний процес. Принципова характеристика процесу тестування програмного забезпечення полягає у циклічності процесу, а саме в тому, що в програмі за період виконання кожного циклу тестування виявляються і виправляються помилки, які не були знайдені раніше. Авторами запропоновано побудувати модель процесу тестування, щоб спрогнозувати затрати на процес тестування, враховуючи його циклічну повторюваність. Побудовано найпростішу схему процесу тестування ПЗ у вигляді графа. Застосовано алгоритм перетворення циклічного графа процесу тестування на ациклічний. Побудовано марковську модель РТП для процесу тестування ПЗ, враховуючи перетворення циклічного графа на еквівалентний йому ациклічний. За основу взято неоднорідну марковську модель. Застосовано розроблену модель на реальних даних. Розглянуто технологію управління проектами Scrum, яка використовується для гнучної розробки ПЗ. Прогнозування часу здійснено за допомогою необхідної кількості циклів до досягнення заданої ймовірності відсутності дефектів в програмному продукті. Для визначення ймовірності станів використано відомі результати проходження кожного з модулів на основі 50 ітерацій. Використано визначення бажаних та небажаних станів, в яких може бути операція після виконання одного циклу. Розроблена модель дала змогу спрогнозувати час виконання процесу тестування ПЗ для трьох різних модулів. Запропонований підхід дозволяє здійснювати прогнозування процесу тестування для кожного окремого модуля програмного продукту, що дозволяє прийняти обґрунтовані рішення на кожній контрольній операції всього підпроцесу.

Keywords:

  • Розгалужено-циклічний технологічний процес
  • тестування програмного забезпечення
  • ациклічний граф
  • неоднорідна марковська модель
  • ймовірність стану


>